Initiatief Plan

Initiatief om 1000 nieuwe agrariërs (vluchtelingen) op te leiden en in te zetten voor stage / werk in Nederland

Vooraf:

 • Veel vluchtelingen komen uit landen met hoog agrarisch potentieel (vruchtbare grond etc. )
 • Veel van de landen waar zij vandaan komen zijn grote consument van breed aanbod aan agrarische producten . En is er bij normaal draaiende economie veel lokale vraag.
 • Veel vluchtelingen zijn mogelijk geïnteresseerd in meewerken in of zelf opstarten eigen agrarisch bedrijf (in land of tuinbouw) in Nederland, dan wel in “eigen land “ na terugkeer.
 • Nederland heeft vanouds goede land en tuinbouw infrastructuur (2e wereldspeler), goed agrarisch opleidingsaanbod, en veel agrarische land- en tuinbouw bedrijven/organisaties.
 • Nederland is vanouds goed bekend met de sector en heeft via haar financiële instellingen (not for profit) veel ervaring in opzetten en ondersteunen van spaar en krediet- en producentenorganisaties in ontwikkelingslanden.
 • Wereld heeft, met toename van de wereldbevolking, grote uitdaging in opleiden van jonge boeren (vergrijzing van boerenstand wereldwijd ) en lokaal produceren van voedsel (duurzaamheidsaspect).
 • Veel asielzoekers zoeken zinvolle tijdsbesteding gedurende tijd dat ze in Nederland verblijven.

Idee (gestileerd )

 • Initiatiefnemers nemen de lead om in een aantal agrarische regio’s pilots te starten i.s.m. met name lokale Gemeentelijke Overheden, LTO – Land en Tuin – bouw organisatie, agrarisch uitzendbureau, agrarische scholen en enkele andere maatschappelijke partijen een plan uit te werken om circa 1000 asielzoekers in omgeving waar zij tijdelijk verblijven:
  • Agrarische (dierveehouderij, tuinbouw, etc.) opleiding aan laten bieden i.s.m. met bijv. Agrarische scholen. .
  • Werkervaringsplaatsen aanbieden in hun omgeving bij Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven i.s.m. agrarisch uitzendbureau en lokale financiële instellingen
  • Financieel perspectief te bieden bij opstarten (micro krediet? ) in samenwerking met bijv. Financiële instellingen in duurzaamheid dan wel bij vinden van baan in agro sector in Nederland.
 • Hierbij aansluiting te zoeken op nationale initiatieven voor vroege screening van statushouders, slimme matching aan woongemeenten en het effectief inzetten van de wachttijd in het COA rond werk en scholing

Hoe verder? De onderstaande activiteiten / acties zijn grealiseerd:

 • Identificeer de betrokken partijen
 • Bespreken idee met de betrokkene maatschappelijke organisatie, overheid instanties en financiële instellingen.
 • Opstarten projectteam in drie regio’s in Nederland, om te beginnen met pilots in het noorden, in het zuiden en Westland.
 • Uitwerken en voorleggen projectplan met diverse betrokken partijen.
 • Pilot’s gestart in regio’s nav de gemaakte afspraken.

Initiatief nemer:

De heer  A.B. Lashkari

Contact Persoon: de heer A.B. Lashkari

Email adres: info@vluchtelingtalent.nl 

Telefoon nummer: 06 53269078