Gemeenten

Vluchteling met Talent

Boer zoekt vluchteling, vluchteling zoekt werk!

Het project ‘Vluchteling met Talent’ betreft de voorbereiding en begeleiding van 1000 erkende vluchtelingen naar werk binnen de agrarische sector. De start van de voorbereiding en begeleiding vindt zo mogelijk plaats in het AZC en vervolgens in de gemeente, waar de vluchteling wordt gehuisvest.

Vooralsnog is de keuze gemaakt het project uit te voeren in de regio’s Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Zuid (Oost Brabant en Limburg) , West (m.n. het Westland) en Oost (o.a. provincie Gelderland en Overijssel).

Wat gebeurt er na verlening van de verblijfsvergunning:

Fase 1

Opname in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Een noodzakelijke voorwaarde om bijv. een BSN aan te vragen, huisvesting te regelen, een uitkering te ontvangen en om aan andere verplichte voorwaarden te kunnen voldoen.

Fase 2

Inschrijving en deelname aan de Inburgeringscursus met oa het volgen van NT2, Kennis Nederlandse Maatschappij en Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De vluchteling is verplicht de cursus te volgen.

Fase 3

Na afronding van het inburgeringprogramma kan de vluchteling zich o.a. door het volgen van een opleiding kwalificeren voor passende arbeid.

De gemeente begeleidt in samenwerking met andere instanties* de vluchteling bij de toegang tot de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt – specifiek de agrarische sector.

 1. in het AZC ontvangt de statushouder informatie / voorlichting over huisvesting, scholing en werkgelegenheid van de casemanager van het COA en de projectmedewerker ‘VluchtelingTalent’.
 2. na vestiging in een gemeente neemt deze de taak op zich de vluchteling voor te lichten en te begeleiden .
 3. projectteam ‘Vluchteling met Talent’ organiseert voorlichtings- en informatiebijeenkomsten ism met de gemeente en andere betrokken partijen.

Betrokken partijen:

 • Hogere Agrarische School
 • Gemeente
 • LTO Nederland
 • Werkgever in de agrarische sector
 • Kandidaat-vluchteling-werknemer
 • Uitzendbureau
 • Projectteam ‘VluchtelingTalent’

Selectie Criteria:

Voor deelname aan dit programma gelden de volgende criteria:

 1. verblijfsvergunning
 2. beperkte taalvaardigheid Engels en bij voorkeur enige kennis van de Nederlandse taal
 3. belangstelling voor de agrarische sector
 4. duurzame motivatie

Scholingsprogramma

HAS – Hogere Agrarische School

Uitzendbureau

Vraag & aanbod bij elkaar brengen

LTO – Land – en Tuinbouw (werkgevers)

Boeren Coöperaties

Kandidaat werknemers

Gestreefd wordt naar plaatsing binnen 1 tot 2 jaar van 1000 gekwalificeerde vluchtelingen in de agrarische sector: landbouw; tuinbouw; pluimvee; akkerbouw.

*oa VluchtelingenWerk, ROC, UWV, Uitzendbureau en/of UAF.

Amersfoort, April 2016