Uitzendbureaus

De werkgevers & gemeenten bepalen in principes met welke uitzendbureaus’ kunnen en willen werken voor de bemiddeling van de statushouders, mits dat van tevoren duidelijk is welke afspraken zijn gemaakt voor het programma leer – werk – traject duurzaamheid oplossingen van Vluchteling Met Talent.