Nieuws uit Regio’s

Westland status:
Doel: arbeidsparticipatie vluchtelingen in agri secor (incl gerelateerd opleiding, training huisvesting)

Inmiddels participeren 15 statushouders in het programma leer werk programma sinds 2017

Gemeentelijke taak
Voor 2016 taak 143 mensen huisvesting voor statushouders per halfjaar, toegewezen door coa.