Agrarische Scholen op HBO Niveau

HAS heeft in samenwerking met Vluchteling met Talent een leerwerk programma ontwikkeld voor vluchtelingen met status. Het programma  voldoet aan de eisen en wensen van zowel de werkgevers als van de vluchtelingen met status.

Onderwijs is in onze Nederlandse maatschappij en cultuur een onmisbare noodzaak om je verder te kunnen ontwikkelen.

logo3

info@vluchtelingtalent.nl