Wie zijn Wij?

Vluchteling met Talent

1000 vluchteling opleiden en werkzaam binnen de agro- & foodsector

Stichting Vluchteling met Talent biedt samen met gemeenten, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), agrarische uitzendbureaus, agrarische scholen, COA en andere maatschappelijke partijen voor 1000 statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen) een opleiding en werkervaringsplaats aan bij agrarische bedrijven.

Hiermee verwacht Vluchteling met Talent de statushouders een kansrijke, duurzame arbeidsplek in de agro- & foodsector te kunnen geven, waarmee zij economisch en sociaal een gezonde toekomst kunnen opbouwen in Nederland en beter kunnen integreren. Daarnaast voorziet Vluchteling met Talent de statushouders van actuele kennis van en ervaring in de agrarische sector, zodat zij bij terugkeer naar land van herkomst deze kunnen inzetten om de land- en tuinbouw daar naar een hoger plan te brengen en zo de opbouw van hun land van herkomst te ondersteunen.

Veel vluchtelingen komen uit landen met goede agrarische mogelijkheden en een grote vraag naar agrarische producten. Mede daarom hebben statushouders al affiniteit met en ervaring & kennis van de agro- en foodsector. De aanvullende kennis en ervaring in veeteelt, land- en tuinbouw vanuit Nederland geeft hen daarom een goed perspectief bij een eventuele terugkeer naar hun thuisland. Uiteraard biedt het de statushouders ook een beter perspectief in Nederland. Beter en gemakkelijker integreren, een zelfstandige woning, bouwen aan een sociaalnetwerk, zinvolle dagbesteding en een economisch toekomstperspectief worden door VluchtelingTalent ondersteund.

De uitstekende infrastructuur in Nederland op het gebied van agrarische opleidingen en organisaties en de agrarische kennis van financiële instellingen, vergroten de kans op een snelle en duurzame inzet van vluchtelingen-agrariërs. Bovendien is er een grote behoefte aan goed opgeleide agrariërs en agrarische ondersteuners in Nederland. Veeteelt-, land- en tuinbouwbedrijven, maar ook agrarische leveranciers en verwerkingsbedrijven hebben behoefte aan medewerkers met vakkennis.

Het initiatief van Vluchteling met Talent sluit zo veel mogelijk aan bij nationale initiatieven voor vroege screening van statushouders, slimme matching aan woongemeenten en effectieve inzet van de wachttijd in centrale opvang. Per regio wordt een projectteam opgezet en worden de projectplannen uitgewerkt met de betrokken organisaties. Hiervoor werkt Vluchteling Met Talent in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Nederland en het Westland samen met lokale gemeenten, de Land- en Tuinbouw Organisaties, agrarische uitzendbureaus, agrarische scholen en andere lokale partijen.

Gestart wordt met statushouders met relevante interesse en motivatie om in de agro & foodsector aan het werk te gaan.

Nederland heeft te maken met een grote instroom van asielzoekers. In 2015 waren het er 43.000, waarvan 43% Syriërs (18.677) en 17% Eritreeërs (7.359). Hiervan krijgen ca. 18.000 asielzoekers een verblijfsvergunning en worden vluchtelingen, statushouder genoemd. Zowel voor henzelf als vanuit politiek oogpunt is het doel zo snel mogelijk te integreren en aan het werk te gaan om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Naar verwachting heeft 10% van de statushouders affiniteit met de agro & foodsector.

De agro & foodsector in Nederland biedt volop kansen. Nederland heeft vanouds een goede land- en tuinbouw infrastructuur, is de 2e wereldspeler met dito opleidingsaanbod, veel agrarische land- en tuinbouwbedrijven en een gezonde voedingsindustrie. Vandaar dat een NL Bank Foundation, Bakir Lashkari (FIM B.V.), HAS, LTO Nederland het initiatief hebben genomen Vluchteling met Talent op te zetten.